AFYONKARAHİSAR

Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz sözü nerede söylendi? Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz sözü ne zaman söylendi?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanından önce “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözü nerede söylendi? Efendiler yarın …

Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz sözü nerede söylendi? Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz sözü ne zaman söylendi?

Mustafa Kemal Atatürk‘ün Cumhuriyet‘in ilanından önce “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözü nerede söylendi? Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz sözü ne zaman söylendi? sorularının yanıtı, Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk’tan derlediğimiz o anlar haberimizde…

EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ SÖZÜ NEREDE SÖYLENDİ?

Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından önce söylediği “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözünü Çankaya Köşkü’nde söylemiştir. İşte Atatürk’ün kaleminden o günler:

…28 Teşrinievvel [Ekim] günü geç vakitte, toplantı halinde bulunan Fırka İdare Heyeti tarafından davet olundum. Fırka İdare Heyeti Reisi Fethi Bey idi. Fethi Bey Fırka namına İdare Heyeti’nce bir aday listesi tertip olunduğundan ve bu hususta Fırka Umumi Reisi olduğum için benim de görüşümün alınması uygun görüldüğünden, toplantılarına davet ettiklerini bildirdi. Tertip olunan listeye göz gezdirdim. Bence uygun olduğunu ve fakat bu listede isimleri mevcut olan zevatın da fikir ve nzasını almak lazım geldiğini ifade ettim. Bu teklifim münasip görüldü. Mesela, Hariciye Vekftleti için ismi söz konusu edilen Yusuf Kemal Bey’i davet ettik. Yusuf Kemal Bey, bu listeye dahil olamayacağını bildirdi. Bundan ve buna benzer bazı vaziyetlerden anladım ki, Fırka İdare Heyeti dahi kabule değer ve kati bir aday listesi tertip edememektedir. İdare Heyeti üyelerine, icap edenlerle daha ziyade fikir alışverişinde bulunarak kati bir liste tespit etmelerini tavsiye ettikten sonra yanlarından ayrıldım. Gece olmuştu. Çankaya’ya gitmek üzere Meclis binasını terk ederken, koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara tesadüf ettim. Ali Fuat Paşa Ankara’dan hareket ederken bunların Ankara’ya vardıklarını o günkü gazetede “bir uğurlama ve bir karşılaman başlığı altında okumuştum. Henüz kendileriyle görüşmemiştim. Benimle görüşmek için geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini Müdafaai Milliye Vekili Kazım Paşa vasıtasıyla tebliğ ettim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa’ya ve Fethi Bey’e de Çankaya’ya benimle beraber gelmelerini söyledim. Çankaya’ya gittiğim zaman , orada beni görmek üzere gelmiş Rize Mebusu Fuat, Afyon Karahisar Mebusu Ruşen Eşref Beylere tesadüf ettim. Onları da yemeğe alıkoydum.

Yemek esnasında, ” Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz! ” dedim. Hazır bulunan arkadaşlar, derhal fikrime iştirak ettiler. Yemeği terk ettik. O dakikadan itibaren, hareket şekli hakkında kısa bir program tespit ettim ve arkadaşları vazifelendirdim.

Tespit ettiğim program ve verdiğim talimatın tatbikatını göreceksiniz! Efendiler, görüyorsunuz ki, cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara’da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü, onların zaten ve tabiaten benimle bu hususta hemfikir olduklarına şüphe etmiyordum. Halbuki o esnada Ankara’da bulunmayan bazı zevat, salahiyetleri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden ve fikir ve rızaları alınmadan cumhuriyetin ilan edilmiş olmasını gücenme ve ayrılma vesilesi saydılar…

EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ SÖZÜ NE ZAMAN SÖYLENDİ?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz sözünü 28 Ekim 1923 günü Çankaya’da söylemiştir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL